فهرست نشریات اصلی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات نشریات فاقد نمایه ISC
کلیدواژه:
جستجو براساس:
نشریات فاقد نمایه ISC
ردیف عنوان نشریه فاقد نمایه ISC ISSN تاریخ خروج
1 Abu Technical Review 01266209 March 2018
2 Acta Computare 21939799 August 2014
3 Advanced Biomedical Research 22779175 October 2014
4 Advanced Computational Techniques In Electromagnetics 21940266 August 2014
5 Advances In Civil And Environmental Engineering 23452722 February 2014
6 Advances In Environmental Biology 19950756 November 2014
7 Advances In Natural And Applied Sciences 19950772 November 2014
8 Afghanistan Quarterly 08380600 13 December 2016
9 African Journal Of Applied Zoology And Environmental Biology 1119023X May 2015
10 African Nebula 18377963 April 2015
11 Agriculturae Conspectus Scientificus 13317768 March 2015
12 Agricultural Advances 22517820 September 2014
13 Agricultural Communications 20540868 March 2016
14 Agriculture 05513677 April 2015
15 Agriculture Science Developments 23067527 March 2015
16 Agronomical Research In Moldavia 03795837 March 2015
17 Ain Journal 20908202 April 2015
18 Al-Huda 14116944 9 July 2016
19 American-Eurasian Journal Of Agricultural And Environmental Sciences 18186769 May 2015
20 Anatolia: An International Journal Of Tourism And Hospitality Research 13032917 8 August 2016
21 Ankara University Journal Of The Center For Southeast European Studies 2146054X 26 July 2017
22 Annales Umcs, Agricultura 03651118 March 2015
23 Applied Mathematics In Engineering, Management And Technology 23225572 November 2014
24 Arab Journal Of Nephrology And Transplantation 1858554X 14 January 2017
25 Arpn Journal Of Systems And Software 22229833 14 March 2015
26 Arth Prabhand: A Journal Of Economics And Management 22780629 January 2014
27 Asian Economic And Financial Review 23052147 March 2015
28 Asian Journal Of Information Technology 16823915 6 December 2016
29 Asian Journal Of Medical And Pharmaceutical Research 23224789 October 2014
30 Asian Journal Of Plant Sciences 16823974 December 2014
31 Asian Journal Of Research In Banking And Finance 22497323 February 2015
32 Asian Journal Of Research In Business Economics And Management 22501673 January 2015
33 Asian Journal Of Research In Marketing 22776621 October 2014
34 Asian Journal Of Research In Social Sciences And Humanities 22501665 15 February 2015
35 Atatürk Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi 1303295X 6 June 2016
36 Atilim Social Sciences Journal 21466181 22 November 2017
37 Azerbaijan Focus - Journal Of International Affairs 20715900 August 2015
38 Bangladesh Journal Of Anatomy 1817065X April 2015
39 Bayero Journal Of Pure And Applied Sciences 20066996 November 2014
40 Bioteknologi 02166887 13 December 2016
41 Boundary Value Problems 16872762 14 January 2017
42 Buletin Intan 01271733 April 2015
43 Buletin Teknologi Makanan 18232701 July 2015
44 Buletin Teknologi Tanaman 1823271X 9 December 2015
45 Buletin Teknologi Ternakan 18232728 6 January 2018
46 Bulletin Of The Kuwait Institute For Medical Specialization March 2015
47 Caspian Journal Of Applied Sciences Research 22519114 November 2014
48 Caspian Journal Of Chemistry September 2014
49 Cfd Letters 21801363 7 December 2016
50 Communications In Numerical Analysis 21934215 August 2014
51 Computational Methods In Civil Engineering 22285687 September 2014
52 Computer Engineering And Applications Journal 22524274 March 2015
53 Cumhuriyet Science Journal 13001949 July 2015
54 Current Chemistry Letters 19277296 August 2014
55 Current Opinion In Agriculture 23224193 September 2014
56 Data Envelopment Analysis And Decision Science 21954496 August 2014
57 Decision Science Letters 19295804 April 2015
58 Egyptian Dermatology Online Journal 16873831 March 2015
59 Egyptian Journal Of Community Medicine 11101865 March 2015
60 Egyptian Journal Of Horticulture 11100206 7 December 2016
61 Egyptian Journal Of Solids 10125566 March 2015
62 Egyptian Journal Of Zoology 11106344 September 2014
63 Electronic Journal Of Theoretical Physics 17295254 February 2015
64 Electronic Physician 20085842 November 2014
65 Energy Education Science And Technology Part A: Energy Science And Research 1308772X 14 January 2017
66 Energy Education Science And Technology Part B: Social And Educational Studies 13087711 17 January 2017
67 Engineering E-Transaction 18236379 5 October 2016
68 Engineering Research Journal 11101180 7 November 2015
69 Engineering Solid Mechanics 22918744 January 2015
70 English Teacher 01287729 April 2015
71 Fwu Journal Of Social Sciences 19951272 April 2015
72 Gading Business And Management Journal 01285599 October 2015
73 Gaziosmanpasa Journal Of Scientific Research 21468168 6 November 2016
74 Global Animal Science Journal 23146796 March 2015
75 Global Veterinaria 19926197 November 2014
76 Hacettepe University Journal Of The Faculty Of Pharmacy 13000608 14 January 2017
77 Hamdard Islamicus 02507196 30 April 2016
78 Health Policy And Development 20730683 March 2015
79 Inflammation And Allergy - Drug Targets 18715281 7 December 2016
80 Information Technology Journal 18125638 May 2015
81 Insanbilim Dergisi
82 Intan Management Journal 01283324 3 January 2017
83 International Arab Journal Of E-Technology 19976364 March 2015
84 International Business Education Journal 19852126 April 2015
85 International Business Management 19935250 6 December 2016
86 International Elecrtronic Journal Of Elementary Education 13079298 March 2015
87 International Electronic Journal Of Environmental Education 21460329 May 2015
88 International Electronic Journal Of Mathematical Education 13063030 March 2015
89 International Electronic Journal Of Medicine 22518304 September 2014
90 International Journal Of Advanced Biological And Biomedical Research 23832762 September 2014
91 International Journal Of Advanced Nursing Studies 22275061 February 2015
92 International Journal Of Advanced Studies In Humanities And Social Science 23452749 March 2014
93 International Journal Of Agricultural Science And Research 17341428
94 International Journal Of Agricultural Science, Research And Technology 22517588
95 International Journal Of Agriculture And Biosciences 23056622 3 January 2017
96 International Journal Of Agriculture And Crop Sciences 2227670X September 2013
97 International Journal Of Agriculture Innovations And Research 23191473 March 2015
98 International Journal Of Agriculture Research And Review 22287973 September 2014
99 International Journal Of Agronomy And Plant Production 20511914 November 2014
100 International Journal Of Analytical, Pharmaceutical And Biomedical Sciences 22780246 March 2015
101 International Journal Of Applied Agriculture And Apiculture Research 03315428 April 2015
102 International Journal Of Applied Exercise Physiology 23223537 August 2014
103 International Journal Of Applied Mathematical Research 22274324 February 2015
104 International Journal Of Applied Operational Research 22516867
105 International Journal Of Architecture And Urban Development 22287396 September 2014
106 International Journal Of Artificial Intelligence And Mechatronics 23205121 March 2015
107 International Journal Of Asian Social Science 22265139 January 2015
108 International Journal Of Banking And Finance 16757227 January 2015
109 International Journal Of Basic Sciences And Applied Research 21473749 November 2014
110 International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials 22518533
111 International Journal Of Botany 18119700 November 2014
112 International Journal Of Business And Management Studies 13098047 March 2015
113 International Journal Of Civil Engineering And Geo-Environmental 21802742 27 November 2016
114 International Journal Of Collaborative Research On Internal Medicine And Public Health 18404529 February 2015
115 International Journal Of Computer Networks And Communications Security 24100595 April 2015
116 International Journal Of Ebusiness And Egoverment Studies 21460744 March 2015
117 International Journal Of Economics And Finance Studies 13098055 March 2015
118 International Journal Of Economy, Management And Social Sciences 23067276 November 2014
119 International Journal Of Electronics Communication And Computer Engineering 2249071X March 2015
120 International Journal Of Emerging Sciences 22224254 21 April 2015
121 International Journal Of Engineering And Technology 2227524X March 2015
122 International Journal Of Engineering And Technology Sciences 22894152 May 2015
123 International Journal Of Engineering Innovations And Research 22775668 February 2015
124 International Journal Of English Language And Literature Studies 23069910 March 2015
125 International Journal Of Environmental And Science Education 13063065 4 December 2017
126 International Journal Of Environmental Health Engineering 22779183 October 2014
127 International Journal Of Farming And Allied Sciences 23224134 November 2014
128 International Journal Of Finance, Accounting And Economics Studies 2251645X
129 International Journal Of Forest, Soil And Erosion 22516387 September 2014
130 International Journal Of Geography And Geology 23069872 March 2015
131 International Journal Of Health Research 15969886 April 2015
132 International Journal Of Industrial Engineering Computations 19232926 September 2014
133 International Journal Of Innovation And Applied Studies 20289324 March 2015
134 International Journal Of Language Learning And Applied Linguistics World 22893245 October 2014
135 International Journal Of Management And Humanity Sciences 2322424X November 2014
136 International Journal Of Management And Sustainability 23069856 March 2015
137 International Journal Of Marine Science And Engineering 22516743
138 International Journal Of Material Science Innovations 22894063 April 2015
139 International Journal Of Mathematical Modelling And Computations 22286225
140 International Journal Of Mechatronics, Electrical And Computer Technology 23050543 March 2015
141 International Journal Of Natural Sciences 22211012 April 2015
142 International Journal Of Operations And Logistics Management 23104945 January 2015
143 International Journal Of Petroleum And Geoscience Engineering 22894713 April 2015
144 International Journal Of Pharmacology 18117775 November 2014
145 International Journal Of Political Science 22286217
146 International Journal Of Psychology And Behavioral Research 23224002 November 2014
147 International Journal Of Research And Reviews In Applied Sciences 2076734X April 2015
148 International Journal Of Research In Industrial Engineering 19257805 March 2015
149 International Journal Of Research In Organizational Behavior And Human Resource Management 23208716 November 2014
150 International Journal Of Scientific Management And Development 23453974 September 2014
151 International Journal Of Scientific Research In Environmental Sciences 23224983 March 2015
152 International Journal Of Scientific Research In Inventions And New Ideas 23224657 November 2014
153 International Journal Of Scientific Research In Knowledge 23224541 November 2014
154 International Journal Of Shi'I Studies 15441326 February 2015
155 International Journal Of Smart Electrical Engineering 22519246
156 International Journal Of Social Communication Sciences 22517111
157 International Journal Of Social Sciences 22287221
158 International Journal Of Social Sciences And Education 2227393X March 2015
159 International Journal Of Sport Studies 22517502 November 2014
160 International Journal Of Sustainable Development And World Policy 23069929 March 2015
161 International Journal Of The Academy Of Organizational Bahavior Management 1927565X April 2015
162 International Journal Of Tropical Medicine 18163319 3 January 2017
163 International Journal Of Veterinary Science 23043075 April 2015
164 International Journal On Internet And Distributed Computing Systems 22191127 April 2015
165 International Journal On Technical And Physical Problems Of Engineering 20773528 September 2014
166 International Research Journal Of Applied And Basic Sciences 2251838X September 2013
167 International Samanm Journal Of Business And Social Sciences 23082372 November 2014
168 International Samanm Journal Of Finance And Accounting 23082356 November 2014
169 International Samanm Journal Of Marketing And Management 23082399 November 2014
170 Iranian Journal Of Electrical And Computer Engineering 16820053 September 2014
171 Iranian Journal Of Health And Physical Activity 20089503 September 2014
172 Iranian Journal Of Language Testing 22517324 September 2014
173 Iranian Journal Of Optimization 20085427
174 Iranian Journal Of Organic Chemistry 20083599
175 Iranian Journal Of Teaching English As A Foreign Language And Literature (Tefll) 20088329
176 Iranian Journal Of Tourism And Hospitality 20089562
177 Iranian Quarterly Discourse 9643305759 September 2014
178 Islamic Perspective Journal 19468946 March 2015
179 Islamic Studies 05788072 9 July 2016
180 Jerusalem Quarterly 15652254 April 2015
181 Journal Of Administrative Management, Education And Training 1324604X 1 August 2017
182 Journal Of Advanced Computer Science And Technology 22274332 13 March 2015
183 Journal Of Advanced Research In Applied Mathematics 19429649 March 2015
184 Journal Of Advanced Research In Dynamical And Control Systems 1943023X March 2015
185 Journal Of Advanced Research In Pure Mathematics 19432380 March 2015
186 Journal Of Advanced Research In Scientific Computing 19432364 April 2015
187 Journal Of Advances In Computer Research 2345606X September 2014
188 Journal Of Agricultural Chemistry And Biotechnology, Mansoura University 20903626 7 March 2018
189 Journal Of Agrobiology 18034403 April 2015
190 Journal Of Agronomy 18125379 March 2015
191 Journal Of Animal And Poultry Production, Mansoura University 20903642 25 September 2018
192 Journal Of Animal Production Advances 22517677 September 2014
193 Journal Of Animal Science Advances 22517219 September 2014
194 Journal Of Applied Sciences 18125654 November 2014
195 Journal Of Applied Sciences Research 1819544X November 2014
196 Journal Of Armed Forces Medical College, Bangladesh 19925743 April 2015
197 Journal Of Artificial Intelligence In Electrical Engineering 23454652
198 Journal Of Asian Behavioural Studies 21804567 27 May 2017
199 Journal Of Asian Scientific Research 22265724 April 2015
200 Journal Of Bangladesh Academy Of Sciences 03788121 March 2015
201 Journal Of Bangladesh Society Of Physiologist 19951213 March 2015
202 Journal Of Behavioral Sciences In Asia 2322441X
203 Journal Of Biological Sciences 17273048 March 2015
204 Journal Of Case Reports In Practice 23225041 August 2014
205 Journal Of Cellular Neuroscience And Oxidative Stress 1308416X 7 December 2016
206 Journal Of Civil Engineering And Urbanism 22520430 September 2014
207 Journal Of Computer And Robotics 23456582
208 Journal Of Computer Science And Computational Mathematics 22318879 March 2015
209 Journal Of Current Research In Science 23225009 October 2014
210 Journal Of Dhaka Medical College 10280928 April 2015
211 Journal Of Divinity Faculty, Pamukkale University 21484899 6 June 2016
212 Journal Of Economics And Engineering 20780346 May 2015
213 Journal Of Education And Health Promotion 22779531 October 2014
214 Journal Of Education And Sociology 2078032X May 2015
215 Journal Of Educational And Management Studies 23224770 October 2014
216 Journal Of Educational Research- Malaysia 01265261 30 April 2016
217 Journal Of Electrical And Computer Engineering Innovations 23223952 September 2014
218 Journal Of Electrical Systems And Signals 23225483 September 2014
219 Journal Of Engineering And Applied Sciences 1816949X 3 January 2017
220 Journal Of Engineering And Technology 21803811 April 2015
221 Journal Of English Language Studies 22285911
222 Journal Of English Studies 22287248
223 Journal Of Environmental Treatment Techniques 23091185 April 2015
224 Journal Of Faculty Of Pharmacy Of Ankara University 10153918 7 December 2016
225 Journal Of Faculty Pharmacy Of Istanbul University 03677524 14 January 2017
226 Journal Of Farm Animal Nutrition And Physiology 173588884
227 Journal Of Fuzzy Set Valued Analysis 21934169 August 2014
228 Journal Of Geodetic Science 20819919 March 2015
229 Journal Of Geological Society Of Iran 17352541 September 2014
230 Journal Of Health, Sport And Tourism 20780273 May 2015
231 Journal Of Human Capital Development 19857012 23 May 2016
232 Journal Of Humanities University Of Isfahan 1684372X February 2014
233 Journal Of Hyperstructures 22518436 September 2014
234 Journal Of Infertility And Reproductive Biology 23107588 April 2015
235 Journal Of International Business And Entrepreneurship 01287494 October 2015
236 Journal Of Interpolation And Approximation In Scientific Computing 21943907 August 2014
237 Journal Of Islamic Finance 22892109 6 June 2016
238 Journal Of It In Asia 18235042 8 November 2016
239 Journal Of King Abdulaziz University : Medical Sciences 13191004 11 March 2018
240 Journal Of King Saud University - Languages And Translation 22108319 25 February 2017
241 Journal Of Language And Literature 20780303 May 2015
242 Journal Of Language Studies 18236154 October 2015
243 Journal Of Language Teaching And Research 17984769 22 January 2017
244 Journal Of Law And Ethics 20781083 November 2015
245 Journal Of Life Science And Biomedicine 22519939 January 2015
246 Journal Of Linear And Topological Algebra 22520201 September 2014
247 Journal Of Malay Civilization 18236898 April 2015
248 Journal Of Malaysian And Comparative Law 01266322 5 October 2016
249 Journal Of Marmara University Faculty Of Divinity 13024973 6 June 2016
250 Journal Of Mathematics And Technology 20780257 November 2015
251 Journal Of Mechanical Research And Application 22517383
252 Journal Of Medical Sciences 16824474 April 2015
253 Journal Of Middle East Applied Science And Technology 23050225 September 2014
254 Journal Of Nephropathology 22518363 September 2014
255 Journal Of Nonlinear Analysis And Application 21933472 August 2014
256 Journal Of Novel Applied Sciences 23225149 September 2014
257 Journal Of Nuclear Sciences 21477736 14 May 2017
258 Journal Of Pakistan Vision 16815742 28 June 2017
259 Journal Of Pharmacognosy And Phytotherapy 21412502
260 Journal Of Physical And Theoretical Chemistry 17352126
261 Journal Of Physical Chemistry And Electrochemistry 20089228 September 2014
262 Journal Of Physiology And Pharmacology Advances 22517693 September 2014
263 Journal Of Plant Production, Mansoura University 20903669 25 September 2018
264 Journal Of Productivity And Development 11102643 14 June 2016
265 Journal Of Religion And Human Relations 20065442 April 2015
266 Journal Of Research In Forestry, Wildlife And Environment 21411778 April 2015
267 Journal Of Research In Medical And Dental Science 23472545 April 2015
268 Journal Of Science And Mathematics 19857918 April 2015
269 Journal Of Selcuk University Natural And Applied Science 21473781 26 July 2017
270 Journal Of Shaheed Suhrawardy Medical College 22265368 March 2015
271 Journal Of Social Issues And Humanities 23452633 September 2014
272 Journal Of Soft Computing And Applications 2195576X August 2014
273 Journal Of Surveying, Construction And Property 19857527 25 January 2017
274 Journal Of The Iranian Chemical Research, Arak Branch 20081030
275 Journal Of The Royal Medical Services 20788703 April 2015
276 Journal Of Theoretical And Applied Information Technology 19928645
277 Journal Of Usuluddin 13943723 4 April 2016
278 Journal Of Veterinary Advances 22517685 September 2014
279 Journal Of Water Sciences Research 22517405
280 Journal Of World’S Electrical Engineering And Technology 23225114 November 2014
281 Journal Ump - Engineering And Computer Science 19855176 November 2015
282 Jurnal Bahasa 15119084 April 2015
283 Jurnal Fikrah 15111113 25 October 2017
284 Jurnal Hadhari 19856830 6 June 2016
285 Jurnal Intelek 16759885 May 2016
286 Jurnal Perintis Pendidikan 01265822 26 July 2017
287 Jurnal Skrin Malaysia 18231020 October 2015
288 Jurnal Ump - Social Sciences And Technology Management 09577572 August 2015
289 Just Peace Diplomacy Journal 20439016 January 2015
290 Kuwait Chapter Of Arabian Journal Of Business And Management Review 22248358 November 2014
291 La Poétique 23452242
292 Le Debat 19 October 2016
293 Malaysian Construction Research Journal 19853807 16 January 2017
294 Malaysian Journal Of Syariah And Law 19857454 9 July 2016
295 Malaysian Management Review 00251348 April 2015
296 Management And Administrative Sciences Review 23081368 February 2015
297 Management Science Letters 19239335 December 2014
298 Mathematics Education Trends And Research 21954372 November 2014
299 Medical Channel 16815491 16 January 2017
300 Mehran University Research Journal Of Engineering And Technology 02547821 March 2015
301 Middle East Journal Of Family Medicine 18390188 March 2015
302 Mymensingh Medical Journal 10224742 16 January 2017
303 Natura Montenegrina 14515776 4 April 2016
304 New Zealand Journal Of Forestry Science 00480134 16 January 2017
305 Nigerian Journal Of Basic And Applied Sciences 07945698 April 2015
306 Pacific Journal Of Mathematics 00308730 14 March 2017
307 Pakistan Journal Of Biological Sciences 10288880 April 2015
308 Pakistan Textile Journal 00482757 16 January 2017
309 Palma Journal 19 August 2017
310 Persian Literary Studies Journal 25572322 September 2014
311 Physical And Chemical News 11143800 25 February 2017
312 Plant Ecophysiology 20087861
313 Plant Pathology Journal 18125387 May 2015
314 Recent Advances In Cardiovascular Drug Discovery 15748901 7 December 2016
315 Recent Patents And Topics On Imaging 24518271 7 December 2016
316 Recent Patents On Cns Drug Discovery 15748898 7 December 2016
317 Research In Sport Management And Psychology 23455896
318 Samaru Journal Of Information Studies 15965414 11 July 2017
319 Scholarly Research Exchange 16878299 July 2015
320 Science International -Lahore 10135316 April 2015
321 Science Road Journal 2307308x February 2015
322 Science World Journal 15976343 January 2015
323 Scientific Journal Of Agronomy And Plant Breeding 23221526
324 Scientific Journal Of Animal Science 23221704 September 2014
325 Scientific Journal Of Biological Sciences 23221968 September 2014
326 Scientific Journal Of Crop Science 23221690 September 2014
327 Scientific Journal Of Microbiology 23222948 September 2014
328 Scientific Journal Of Pure And Applied Sciences 23222956 September 2014
329 Scientific Journal Of Review 23222433 September 2014
330 Scientific Journal Of Veterinary Advances 23221879 September 2014
331 Scientific Journal Of Zoology 2322293X September 2014
332 Sepilok Bulletin 18230067 11 July 2017
333 Sindhological Studies 10326759 23 September 2017
334 Sovremennaa Ekonomika: Problemy, Tendencii, Perspektivy 22226532 March 2015
335 Spectrum: A Journal Of Multidisciplinary Research 22780637 February 2015
336 Studies In Nonlinear Sciences 22213910 February 2015
337 Tawarikh: International Journal For Historical Studies 20850980 April 2015
338 Technical Journal Of Engineering And Applied Sciences 20510853 November 2014
339 The Arab World Geographer 14806800 April 2015
340 The Arabic Literature April 2018
341 The Caspian Sea 5 June 2016
342 The Indonesian Journal Of Criminology 14116332 October 2015
343 The International Journal Of Applied Economics And Finance 19910886 April 2015
344 The International Journal Of Biotechnology 23069864 25 January 2017
345 The Iranian Journal Of International Affairs 10166130 September 2014
346 The Journal Of Applied Linguistics 20088434
347 The Journal Of Mathematics And Computer Science 2008949X October 2014
348 The Open Catalysis Journal 1876214X 7 June 2017
349 The Open Infectious Diseases Journal 18742793 7 December 2016
350 The President'S Annual Speech 2 October 2016
351 Theory And Practice In Language Studies 17992591 12 January 2016
352 Trakia Journal Of Sciences 13121723 6 December 2016
353 Transcendent Philosophy 14713217 March 2015
354 Trends In Information Management 09734163 January 2015
355 Uncertain Supply Chain Management 22916822 March 2015
356 Unizik Journal Of Arts And Humanities 15951413 April 2015
357 Visi Jurnal Akademik 13946269 April 2015
358 Voice Of Academia 19855079
359 West African Journal Of Medicine 0189160X April 2015
360 World Applied Programming 22222510 March 2015
361 World Applied Sciences Journal 18184952 May 2015
362 World Journal Of Sport Sciences 20784724 March 2015
363 World Of Sciences Journal 23073071 October 2014
364 Yemeni Health And Medical Research Journal October 2014
365 آب و محيط زيست 10283056
366 آبزيان و شيلات 2008708X
367 آداب القيروان
368 آريانا ندارد 17 January 2017
369 آفاق الثقافة و التراث
370 آفاق سياسية
371 اباختر ندارد
372 ابجديات 977616354X
373 ابحاث الايمان
374 ابحاث اليرموك : سلسلة الآداب و اللغويات
375 ابداع : مصر
376 ابعاد 10239626
377 ادبيات فارسي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي 17358698
378 ارتباطات و آموزش 22287620
379 اطلاع شناسي 17350662
380 اطلاعات سياسي اقتصادي ندارد
381 اطلس للدراسات و الابحاث
382 افاق نجفية
383 افكار
384 افكار جديدة
385 اقتدار علمي ندارد
386 اقتصاد كاربردي 22516212
387 اقتصاد منابع طبيعي ندارد
388 اقرا
389 اقلام جديدة
390 اكوسيستم هاي طبيعي ايران 23222026
391 الآداب : لبنان
392 الآداب العالمية
393 الآفاق : الاردن
394 الاتصال و التنمية
395 الاحمدية 16098706
396 الادارة العامة 02569035
397 الاداري
398 الارشيف
399 الاقصي
400 الاقلام
401 الانسانيات
402 البحرين الثقافية
403 البصائر : مركز الدراسات و البحوث الاسلامية في حوزة الامام القائم (عج)
404 البلقاء للبحوث و الدراسات 16840615
405 البيان : الاردن
406 التاصيل
407 التراث الشعبي
408 التقرير الاقتصادي
409 التنوير
410 التوااصل
411 الثقافة الاجنبية
412 الثقافة الشعبية 19858299
413 الجامعة : مجلة اتحاد جامعات العالم الاسلامي
414 الحياة : الجزائر 11112867
415 الحياة التشكيلية
416 الحياة الثقافية 03308863
417 الدفاع الوطني اللبناني
418 الدورية الاردنية لملخصات الطاقة
419 الذرة و التنمية
420 الراصد
421 الرسالة : الاردن
422 الرواية قضايا و آفاق 9789774202305
423 الروزانا
424 الروزنامة
425 السكان و التنمية
426 السلام و التنمية
427 الصحوة الاسلامية
428 العالم الاسلامي
429 العرب و الفكر العالمي
430 العربية : الامارات
431 العربية و الترجمة
432 العصور
433 الغدير
434 الفرقان
435 الفقاهة
436 الفكر الاسلامي و الابداع العلمي
437 الفكر السياسي
438 الفكر الشرطي 16815297
439 الفكر العربي المعاصر
440 الفهرست 16875184
441 الفيصل الادبية 16582101
442 الفيصل العلمية 16581288
443 القرآن نور
444 الكاتب العربي
445 الكلم الطيب
446 الكلمة
447 المتحف الدولي
448 المجلة الاردنية في اللغة العربية و آدابها 10293721
449 المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية 03308081
450 المجلة التاريخية المصرية
451 المجلة التاريخية المغاربية للعهد الحديث و المعاصر 03308987
452 المجلة التونسية للدراسات الفلسفية 03307980
453 المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية 00350699
454 المجلة الطبية العربية
455 المجلة العربية العلمية للفتيان
456 المجلة العربية للادارة 11105453
457 المجلة العربية للارشيف و التوثيق و المعلومات 03306763
458 المجلة العربية للعلوم السياسية
459 المجلة العربية للعلوم و المعلومات 0330700X
460 المجلة العربية للغذاء و التغذية 16088352
461 المجلة العلمية للتربية البدنية و الرياضة : الرياض
462 المجلة العلمية للتربية البدنية و الرياضة : جامعة حلوان
463 المجلة القطرية للعلوم الاسلامية : جامعة بغداد
464 المجلة المصرية لبحوث الراي العام 11105844
465 المجلة المغربية للانظمة القانونية و السياسية
466 المحجة
467 المدقق
468 المراقب الاقتصادي و الاجتماعي
469 المستقبل العربي 10249834
470 المسكوكات
471 المعارج
472 المغاني
473 المكتبات الآن ندارد
474 المنهج
475 الموسم 13842773
476 الموقف الادبي
477 المپيك 10254277
478 النجاة
479 النور : لندن (An-Noor) 19 June 2018
480 الوسطية
481 اليرموك
482 امت : مجمع علمي فرهنگي والعصر ندارد
483 امل 11137967
484 انديشه ندارد 17 January 2017
485 انسانيات : المجلة الجزائرية في الانثروبولوجية و العلوم الاجتماعية
486 اوراق
487 اوراق جامعية
488 اوراق فلسطينية
489 اوراق فلسفية
490 بحوث اقتصادية عربية
491 برق - وزارت نيرو 14771561
492 بشارت - موسسه فرهنگي بشارت ندارد 16 January 2017
493 بصمات
494 بنا ندارد
495 بناة الاجيال
496 بوم شناسي گياهان زراعي 17355230
497 بيت المقدس للدراسات
498 تاريخ 20080271
499 تازه هاي بيوتكنولوژي سلولي مولكولي 22285458
500 تبيان : افغانستان ندارد 16 January 2017
501 تحقيقات اسلامي 10237402
502 تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي 2008627X
503 تحقيقات حقوقي آزاد ندارد
504 تحقيقات روانشناختي ندارد September 2014
505 تحقيقات مديريت آموزشي 20086458
506 تحول اداري 10260528
507 تراثيات
508 تسامح
509 تعريب الطب
510 توسعه و سرمايه 20082428
511 توليد علم 17357578
512 توليد گياهان زراعي در شرايط تنش هاي محيطي 23221208
513 جامعه اطلاعاتي ندارد
514 جامعه فردا ندارد 17 January 2017
515 جذور - التراث
516 جراحي پوست ايران ندارد
517 جستارهاي فلسفي 20080433
518 جغرافيا - دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي 23225912
519 جنگل و مرتع 17350093
520 جهش ندارد
521 حروف عربية
522 حفاظت و بهره برداري از منابع طبيعي ندارد
523 حقوق ندارد 17 January 2017
524 حقوق قضايي 20087500
525 حوليات الآداب و العلوم الاجتماعية : جامعة الكويت 15605248
526 حوليات الجامعة التونسية 03300099
527 حوليات العلوم الاقتصادية و التصرف
528 حوليات العلوم القانونية
529 حوليات الفينومينولوجيا و التاويلية 17377773
530 حوليات القدس
531 حوليات كلية الآداب و العلوم الانسانية بجامعة البلمند 16846605
532 حوليات معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي جامعة البلمند
533 حولية التاريخ الاسلامي و الوسيط
534 حولية جامعة شنقيط العصرية
535 حولية كلية اصول الدين و الدعوة بالمنصورة ندارد
536 حولية كلية الدراسات الاسلامية و العربية للبنات بالاسكندرية
537 حولية كلية الدراسات الاسلامية و العربية للبنين بالقاهرة
538 حولية كلية الدعوة الاسلامية : جامعة الازهر ندارد
539 خبرنامه انفورماتيك 10249826
540 خراسان ندارد 17 January 2017
541 داروهاي گياهي 20088884
542 دانش انتظامي فارس ندارد
543 دانش زيستي ايران ندارد September 2014
544 دانش سياسي و بين الملل ندارد
545 دانش شناسي 20082754
546 دانشنامه - دانشگاه آزاد اسلامي ندارد
547 دراسات : اتحاد كتاب و ادباء الامارات
548 دراسات : العلوم الطبية و الحياتية 10263772
549 دراسات : المركز العالمي لدراسات و ابحاث الكتاب الاخضر : ليبيا 15 November 2016
550 دراسات اجتماعية : بيت الحكمة
551 دراسات اقتصادية : بيت الحكمة
552 دراسات الترجمة
553 دراسات الشرق الاوسط و افريقيا
554 دراسات المستقبل
555 دراسات اندلسية
556 دراسات ايرانية
557 دراسات باحث
558 دراسات تاريخية : بيت الحكمة
559 دراسات حوض النيل
560 دراسات عربية في علم النفس
561 دراسات فكرية
562 دراسات فلسفية : بيت الحكمة 22240934
563 دراسات في الاقتصاد و التجارة ندارد
564 دراسات مصرفية و مالية
565 دراسات مغاربية 11137029
566 دراسات نجفية
567 رؤي ثقافية ندارد
568 رحاب المعرفة 0330664X
569 رسالة التامين
570 رسالة الحسين (ع)
571 رسالة المكتبة 02577739
572 رشد آموزش زبان 1606920X
573 روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي تنكابن 20089414
574 روانشناسي سلامت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج ندارد
575 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا ندارد
576 زراعت و اصلاح نباتات ايران 20088485
577 زمين شناسي محيط زيست 20084250 August 2014
578 زمين و منابع 20086350
579 زن و فرهنگ 20088426 September 2014
580 زن و مطالعات خانواده ندارد
581 زيبايي شناسي ادبي 1735837X
582 زيتون 10242260
583 زيست فناوري ميكروارگانيسم هاي محيطي 22519122
584 ساخت شهر 17355141
585 سراج ندارد 16 January 2017
586 سلامت خانواده
587 سومر
588 شناخت و كاربرد گياهان دارويي 20083572
589 شهرنگار 16316927
590 شوون اجتماعية 1025059X
591 شوون ادبية
592 شوون استراتيجية
593 شوون تنموية
594 شوون عربية
595 شوون مشرقية
596 شيلات - دانشگاه آزاد اسلامي آزادشهر 20080026
597 صحيفه مبين 17358701
598 صنعت هوشمند ندارد
599 صنعت و ايمني 10235892
600 ضاد
601 طهورا 23221844
602 عالم التربية : الموسسة العربية للاستشارات العلمية و تنمية الموارد البشرية
603 عالم الذرة : سورية
604 عالم الكتاب
605 عبقر
606 عرفانيات در ادب فارسي 20087195
607 علوم اسلامي 17359833
608 علوم الحديث
609 علوم به زراعي گياهي 17354552
610 علوم زراعي ندارد
611 علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي 55591562
612 علوم و تكنولوژي نساجي 17358345
613 علوم و فنون دراسات و بحوث ندارد
614 علوم و فنون منابع طبيعي 1735644X September 2013
615 عمان
616 غيمان
617 فصلنامه تازه هاي روان شناسي صنعتي/سازماني 20087039
618 فصلنامه تخصصي تحقيقات حشره شناسي 20084668
619 فصلنامه تخصصي جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي آشتيان 2008157X
620 فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي - دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 17358000
621 فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر ندارد
622 فصلنامه تخصصي علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي كرج ندارد
623 فصلنامه تخصصي پژوهشنامه تربيتي 17357659
624 فصلنامه جغرافيايي سرزمين 17352525
625 فصلنامه دانش ندارد 16 January 2017
626 فصلنامه دانش و پژوهش علوم دامي ندارد
627 فصلنامه رسوب و سنگ رسوبي ندارد
628 فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي 17358493
629 فصلنامه زمين 20081499
630 فصلنامه زمين شناسي كاربردي 17358574
631 فصلنامه زيست شناسي جانوري 17359724
632 فصلنامه علمي پژوهش اجتماعي 20083726
633 فصلنامه علوم ورزش - دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج 42678002
634 فصلنامه مطالعات تاريخي موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي 1735241X
635 فصلنامه مطالعات تاريخي، ضميمه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد ندارد
636 فصلنامه مطالعات منطقه اي 17352258
637 فصلنامه گياه و زيست فناوري ايران 17355028
638 فصلية ايران و العرب
639 فصول
640 فضاءات
641 فضاي گردشگري 22518827
642 فقه و تاريخ تمدن 17358019 August 2014
643 فكر ندارد
644 فكر (من اجل تجديد الحياة الثقافية)
645 فلسفات معاصرة 9789953515373
646 فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي 22285318
647 فن و عمارة
648 فناوري ساخت و توليد ندارد
649 فيزيك روز 51212423 May 2018
650 فيض الحكمة
651 قضايا اسلامية معاصرة
652 كاوشهاي ديني ندارد
653 كتابات سودانية
654 كتابات معاصرة فنون و علوم
655 كشاورزي پويا 17354234
656 كلمن
657 كوثر ندارد 16 January 2017
658 مآب
659 ماهنامه اطلاعات راهبردي
660 ماهنامه عدالت ندارد 17 January 2017
661 مباحث بانوان شيعه 17354730
662 مجلة آفاق العلم و التقانة
663 مجلة اتحاد الجامعات العربية 16806549
664 مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية و علم النفس .NULL.
665 مجلة اسيوط لعلوم و فنون التربية الرياضية
666 مجلة اطياف
667 مجلة الاردن للشوون الدولية 19995628
668 مجلة الارشاد النفسي
669 مجلة الاكاديمية للعلوم الاساسية و التطبيقية
670 مجلة الاكاديمية للعلوم الانسانية و الاجتماعية
671 مجلة الامل : السورية
672 مجلة الامن و القانون 9789948132585
673 مجلة الباحث الجامعي
674 مجلة الباحثون
675 مجلة البحوث الادارية
676 مجلة البحوث الاعلامية
677 مجلة البحوث الامنية
678 مجلة البحوث التاريخية
679 مجلة البحوث الجغرافية : جامعة الكوفة 19922051
680 مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
681 مجلة البحوث و الدراسات الافريقية
682 مجلة التاريخ العربي
683 مجلة التحكيم
684 مجلة التربية المعاصرة
685 مجلة التنمية و السياسات الاقتصادية 15610411
686 مجلة التوحيد : ايران
687 مجلة الثقافة الاسلامية
688 مجلة الثقافة السودانية
689 مجلة الثقافة العالمية
690 مجلة الثقافة المعلوماتية
691 مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية
692 مجلة الجمعية الفقهية السعودية 16582969
693 مجلة الجمعية الفلسفية المصرية
694 مجلة الحق
695 مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية
696 مجلة الحياة الفكرية
697 مجلة الحياة الموسيقية
698 مجلة الدراسات الاستراتيجية
699 مجلة الدراسات الاسلامية : الجزائر
700 مجلة الدراسات الامنية
701 مجلة الدراسات الدبلوماسية
702 مجلة الدراسات العربية
703 مجلة الدراسات العليا
704 مجلة الدراسات القانونية : كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية 9953462526
705 مجلة الدراسات القضائية
706 مجلة الدراسات اللغوية : السعودية 13198513
707 مجلة الدراسات المالية و المصرفية 1682718X
708 مجلة الذخائر
709 مجلة الرسالة : مصر
710 مجلة الساتل
711 مجلة السودان للبحوث و الدراسات الاستراتيجية
712 مجلة السياحة الاسلامية
713 مجلة السياسة الدولية
714 مجلة الطفولة و التربية 20903847
715 مجلة العاديات
716 مجلة العلوم
717 مجلة العلوم الاجتماعية و الانسانية : ليبيا
718 مجلة العلوم الاحصائية
719 مجلة العلوم الادارية و الاقتصادية :جامعة القصيم 1658404
720 مجلة العلوم الاساسية و التطبيقية
721 مجلة العلوم الاقتصادية و الادارية : جامعة الامارات العربية المتحدة 10264116
722 مجلة العلوم الانسانية : جامعة البحرين
723 مجلة العلوم الانسانية و الاجتماعية : جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 16583116
724 مجلة العلوم البيئية 11100826
725 مجلة العلوم التربوية : جامعة القاهرة
726 مجلة العلوم التربوية و النفسية : جامعة البحرين
727 مجلة العلوم الجنائية و الاجتماعية
728 مجلة العلوم الشرعية : جامعة القصيم 16584066
729 مجلة العلوم العربية و الانسانية 16584058
730 مجلة العلوم و التقانة 1605427X
731 مجلة العمل
732 مجلة الفتوي و التشريع
733 مجلة الفكر العسكري
734 مجلة الفنون و التقاليد الشعبية 03306860
735 مجلة القانون العام و علم السياسة 9789953463537
736 مجلة القضاء و التشريع 03308928
737 مجلة الكرمل 16077024
738 مجلة الكريديف 03307379
739 مجلة الكويت للعلوم و الهندسة 10248684
740 مجلة المجمع العلمي الاردني
741 مجلة المحاسبة و الادارة و التامين
742 مجلة المحجّة
743 مجلة المدار 03307514
744 مجلة المزارع العربي
745 مجلة المسرح : مصر
746 مجلة المصباح
747 مجلة المعلم العربي
748 مجلة المكتبات و المعلومات
749 مجلة المكتبات و المعلومات العربية
750 مجلة المهندس الزراعي
751 مجلة النبا
752 مجلة الهاشمية
753 مجلة الهلال
754 مجلة اوراق الاوسط 9973902254
755 مجلة بحوث الشرق الاوسط
756 مجلة بحوث جامعة تعز
757 مجلة بحوث جامعة حلب : سلسلة العلوم الانسانية و التربوية
758 مجلة بحوث جامعة حلب : سلسلة العلوم الزراعية
759 مجلة بحوث جامعة حلب : سلسلة العلوم الطبية
760 مجلة بحوث جامعة حلب : سلسلة العلوم الهندسية
761 مجلة بونة للبحوث و الدراسات 1112/4741
762 مجلة تاريخ العلوم العربية
763 مجلة تعليم الجماهير 03307026
764 مجلة تفكر 15585159
765 مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية : العلوم الشرعية 16584201
766 مجلة جامعة التحدي العلمية : العلوم البحتية و التطبيقية
767 مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الطبيعية ، و الطبية ، و التقنية 16581180
768 مجلة جامعة الملك سعود : الآداب 10183612
769 مجلة جامعة الملك سعود : العلوم الادارية 10183852
770 مجلة جامعة الملك سعود : العمارة و التخطيط 10183604
771 مجلة جامعة الملك عبدالعزيز : الآداب و العلوم الانسانية
772 مجلة جامعة الملك عبدالعزيز : علوم تصاميم البيئة 16581598
773 مجلة جامعة ام درمان الاسلامية 18585361
774 مجلة جامعة صنعاء للعلوم و التكنولوجيا
775 مجلة جامعة طيبة : العلوم التربوية 16583663
776 مجلة جدل
777 مجلة جسور
778 مجلة حوار الفكر
779 مجلة دراسات اسلامية
780 مجلة دراسات الاسلام و العالم المعاصر
781 مجلة دراسات البصرة 19944721
782 مجلة دراسات تربوية و اجتماعية
783 مجلة دراسات سياسية
784 مجلة دراسات شرق اوسطية 18118208
785 مجلة دراسات عربية في المكتبات و علم المعلومات
786 مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية و العلوم الانسانية : جامعة حلوان
787 مجلة دراسات قانونية : بغداد
788 مجلة دراسات قانونية : كلية الحقوق بصفاقس 56350330
789 مجلة دراسات مصطلحية
790 مجلة رؤي
791 مجلة رابطة التربية الحديثة
792 مجلة عالم التربية
793 مجلة عجمان للدراسات و البحوث 1609381X
794 مجلة فكر و نقد
795 مجلة فلسطينيات
796 مجلة قاريونس العلمية
797 مجلة قضايا اسرائيلية 9950330149
798 مجلة كليات البنات : العلوم الانسانية 16583337
799 مجلة كلية الآداب الانسانيات و العلوم الاجتماعية 101260150
800 مجلة كلية الآداب بجامعة الفاتح
801 مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
802 مجلة كلية التربية بجامعة الامارت العربية المتحدة 16849507
803 مجلة كلية الدراسات الاسلامية : جامعة الكوفة
804 مجلة كلية الدراسات الاسلامية و العربية : دبي 1607209X
805 مجلة كلية اللغات و الترجمة
806 مجلة كلية اللغة العربية بجامعة ام درمان الاسلامية
807 مجلة مجمع الفقه الاسلامي
808 مجلة معهد المخطوطات العربية 11102209
809 مجلةالاحياء
810 مجله الكترونيك كشاورزي و منابع طبيعي گلستان ندارد
811 مجله تحقيقات زنان ندارد
812 مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان ندارد
813 مجله علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز 17359341
814 مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 17357594
815 مجله عمران شريف 10237437
816 مجله فني مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 17351985
817 مجله فيزيك 02549611
818 مجله مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي 73612228
819 مجله ي دهخدا ندارد
820 مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز 17357624
821 محاور : السودان
822 مدي آخر
823 مديريت بازاريابي 1735949X
824 مديريت توسعه و تحول 20088558
825 مديريت دولتي - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 10271031
826 مديريت فرهنگي 20083327
827 مديريت كسب و كار ندارد
828 مستقبل العالم الاسلامي
829 مسكويه 20080859
830 مصر الحديثة
831 مطالعات جامعه شناختي جوانان ندارد
832 مطالعات جامعه شناسي - دانشگاه آزاد اسلامي تبريز 22516514
833 مطالعات رسانه اي 20089619
834 مطالعات سياسي 20083122
835 مطالعات علوم اجتماعي ايران - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال 20081480
836 مطالعات كمي در مديريت ندارد
837 مطالعات مديريت شهري ندارد
838 مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي 20085354 September 2016
839 معالم القرآن و السنة 18234356
840 معرفت حقوقي
841 مكاترونيك 23225440
842 منبر الامة الحر
843 منهاج 17359546