فهرست نشریات اصلی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات نشریات فاقد نمایه ISC
کلیدواژه:
جستجو براساس:
فهرست کل نشریات
ردیف عنوان مجله ISSN
1 آمايش سرزمين 20087047
2 پژوهشهاي دانش زمين 20088299
3 زمين شناسي اقتصادي 20087306
4 زمين شناسي كاربردي پيشرفته 22517057
5 زمين شناسي مهندسي انجمن زمين شناسي مهندسي ايران 22285245
6 زمين شناسي نفت ايران 22518738
7 علوم زمين خوارزمي 24238058
8 علوم زمين سازمان زمين شناسي كشور 10237429
9 فصلنامه ادبيات و زبان هاي محلي ايران زمين 2345217
10 فصلنامه زمين شناسي ايران 17357128
11 مجله فيزيك زمين و فضا 2538371x
12 مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني 23223111
13 نشريه زمين شناسي مهندسي دانشگاه خوارزمي 22286837
14 يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي 22285873

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved