فهرست نشریات اصلی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات نشریات فاقد نمایه ISC
کلیدواژه:
جستجو براساس:
فهرست کل نشریات
ردیف عنوان مجله ISSN
1 دين و سياست فرهنگي 24237124
2 زن در توسعه و سياست 25383132
3 سياست جهاني 23830123
4 سياست خارجي 23829680
5 سياست گذاري اقتصادي 20080131
6 سياست علم و فناوري 20080840
7 سياست متعاليه 23452676
8 سياست هاي راهبردي و كلان 23452544
9 سياست هاي مالي و اقتصادي 23453435
10 سياستگذاري عمومي 25385577
11 فصلنامه سياست 17359678
12 فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي 10279024
13 فصلنامه پژوهش هاي راهبردي سياست 23456140
14 فصلنامه پژوهش هاي سياستگذاري و برنامه ريزي انرژي 25382276
15 مجله سياست دفاعي 10255087
16 مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي 10361522
17 مطالعات و سياستهاي اقتصادي 24234648
18 پژوهش سياست نظري 20085796
19 پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل 23223472
20 پژوهش هاي سياست اسلامي 23455705

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved